Wyjazd z Parali we wczesnych godzinach porannych. Trasa biegnie przez Tesalię do Grecji Centralnej, postój w przesmyku w  Termopilach, gdzie rozegrała się bitwa w 480 r.p.n.e. pomiędzy Grekami a Persami. Następnie przejazd malowniczymi górami Kalidromos do Delf, położonych w górach Parnas. Zwiedzanie muzeum Delf i słynnego okręgu Apollina, które niegdyś stanowiło centrum starożytnego świata i pełniło funkcję wyroczni, gdzie przybywali władcy  z całego antycznego świata, by zaczerpnąć porady kapłanki Pytii. Wśród ruin zobaczymy m.in. Agorę, Skarbiec Ateńczyków, Świątynię Apollina, Teatr i Stadion. Po zwiedzaniu przejazd z wysokości ok. 700 m npm do urokliwej miejscowości Ithea, położonej nad brzegiem Morza Jońskiego. Czas wolny (obiad, kawa -we własnym zakresie). Powrót do Paralii w godz. wieczornych.

Call Now Button